سیستم اطفای حریق و پیشگیری از انفجار ترانسفورماتورهای برق

سیستم اطفای حریق و پیشگیری از انفجار ترانسفورماتورهای برق

این سیستم اطفای حریق در ترانسفورماتورها است که ضمن اطفای به موقع هرگونه آتشسوزی در آنها، از وقوع انفجار احتمالی نیز جلوگیری می‌کند. طراحی و روش انحصاری ثبت شده در ۸۰ کشور جهان، دوست‌دار محیط زیست بودن، سرویس و نگهداری ساده و همچنین سریع‌ترین عکس‌العمل در هنگام وقوع حریق از امتیازات خاص این فناوری است.

این سیستم اطفای حریق در محیط‌های روباز و بسته قابل نصب است. تغییرات آب و هوایی و قطع برق تأثیری در روند اجرائی آن ندارد و مورد تأیید بسیاری از مشاورین و تولیدکنندگان ترانسفورماتورهای موردمصرف در تأسیسات آب و برق، راه آهن، نیروگاه‌های دولتی و خصوصی و تولیدکنندگان محلی برق می‌باشد.

سیستم اطفای حریق و پیشگیری از انفجار ترانسفورماتورهای برق

این سیستم اطفای حریق دارای گواهینامه SCADA است و تولید آن تحت استاندارد ISO 9001:2008 انجام می‌پذیرد. تاکنون ۲۲۰۰ سیستم از آن در ۱۷ کشور جهان در اروپا، آسیای شرقی و امریکای مرکزی و جنوبی نصب و درحال استفاده است. تا سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۸ ترانسفورماتور بزرگ‌تر از ۳۱۵ مگاوات در کلاس‌های ولتاژی تا ۴۰۰ کیلوولت را از خطر آتش سوزی و انفجار در شرایط مختلف محافظت کرده است.

منبع: ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق

دیدگاه‌ها ۰

*
*