نمایش 3 نتیحه


  • مولتی متر رومیزی Ph./ mV/ TDS Conductivity /°C مدل PL-700PC

   10,320,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • محدوده اندازه گیری اسید:  ۲PH ~16PH – با دقت ۰٫۰۱pH
   • ORPمتر:  ۱۹۹۹mV-~ -200 mV/ -199.9 ~ 499.9 mV/ 500 ~2000mV با دقت : ۰٫۱/۱ mv
   • کنداکتیوی متر:  ۰٫۰μS~199.9μS/ 200~1999μS ۲٫۰۰mS~19.99mS/ 20.0~100.0mS با دقت:۰٫۱/۱μS/0.01/0.1 mS
   • محدوده سختی سنجی:  0.0pmm~131.9 ppm /132~1319 ppm ۱٫۳۲ppt~13.19 ppt/ 13.2~66.0 ppt با دقت : ۰٫۱/۱ppm/0.01/0.1ppt
   0
  • Conductivity/ TDS/ Salt/°C متر پرتابل مدل CTS-406

   3,540,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • کنداکتیوی متر:  ۰٫۰μS~199.9μS/ 200~1999μS ۲٫۰۰mS~19.99mS/ 20.0~100.0mS با دقت:۰٫۱/۱μS/0.01/0.1 mS
   • محدوده سختی سنجی:  0.0pmm~131.9 ppm /132~1319 ppm ۱٫۳۲ppt~13.19 ppt/ 13.2~66.0 ppt با دقت : ۰٫۱/۱ppm/0.01/0.1ppt
   • محدوده شوری سنجی:  ۰٫۰pmm~99.9ppm / 100~999ppm 1.00ppt~9.99 ppt / 10.0~50.0 ppt با دقت: ۰٫۱/۱ppm/0.01/0.1ppt
   • محدوده اندازه گیری دما:  c 0~110 با دقت : ۰٫۱C
   0
  • EC/TDS/ Salt/°C متر قلمی مدل ۷۰۲۱

   1,550,000 تومان
   ویژگی‌ها
   • کنداکتیوی متر:  EC: 0~2000µS, 2.00~20.00ms با دقت: ۱µS/0.01mS
   • محدوده سختی سنجی:  TDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: ۱ppm/0.01ppt
   • محدوده شوری سنجی:  salt: 0~1000PPM, 1.00~12.00PPT با دقت: ۱ppm.0.01ppt
   • محدوده اندازه گیری دما:  ۹۰C~0 با دقت: ۰٫۱C
   0