دتکتورهای گازی Spectrex SafEye 700 در BP

دتکتورهای گازی Spectrex SafEye 700 در BP

BP دتکتورهای گازی Spectrex را برای محافظت مخازن GDH خود در Montpelier فرانسه انتخاب و لنزهای حرارتی C2 تا C8 را به منظور کشف هرگونه نشت احتمالی گاز تعیین کرد. در این محل بزرگ‌ترین مخازن نفت و گاز پروپان فرانسه وجود دارد که می بایست از مطمئن ترین تجهیزات پیشگیری از نشت و انفجار بهره گیری شود.

SafEye Flash Source تکنولوژی قابل اعتمادی است که با سرعت اکتشاف بسیار بالا، حتی در شرایط بد جوی نظیر: یخ زدگی، برف و بوران و طوفان های سهمگین قادر است انواع بخارات و گازهای قابل انفجار را در روی مخازن و خطوط لوله، تا ارتفاع ۱۴۰ متر کشف کند.

 

منبع: ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق

دیدگاه‌ها ۰

*
*