DRIVER با موفقیت اجرا شد

DRIVER با موفقیت اجرا شد

پروژه جدید و نمایشی اتحادیه اروپا یعنی DRIVER (ایجاد نوآوری در مدیریت بحران و تاب‌آوری اروپا) در می ۲۰۱۴ شروع شد. این پروژه که حاصل تلاش کنسرسیومی از ۱۷ سازمان بین المللی بوده و به طور گروهی، راه حل هایی را برای بهبود مدیریت بحران در سطح کشورهای اروپایی ارایه می دهد، یک محیط آزمایش گسترده در سرتاسر اروپا برای آزمایش و تست عملکرد کشورها است.

در انتهای اجرای این پروژه هدفمند، مفیدترین و جدیدترین ابزارها در قالب یک مجموعه مدیریت بحران جامع جمع آوری می شود که نهایتا بر اساس یافته های پروژه های تحقیقاتی قبلی، هدف نهایی این پروژه را که ارتقای تاب‌آوری اروپا در مقابل موقعیت های بحرانی و اطمینان از وجود ابتکار و نوآوری در مدیریت بحران است، تأمین می کند.

در طول چهار و نیم سال آینده، این کنسرسیوم بر روی توسعه محیط آزمایشی گسترش یافته در سراسر اروپا کار می کند که شامل تاسیسات آزمایشی به هم مرتبط شده از طریق فضای مجازی و آزمایشگاه های بحران است. کاربران پروژه اعم از متولیان اجرایی، کارکنان عملیاتی سازمان ها و شهروندانی که برای این منظور مورد آزمایش قرار می گیرند می توانند به طور گروهی و مکرر بر روی دیدگاه ها و راه حل های جدید برای مسائل جدید در حوزه مدیریت بحران اعمال نظر کنند.

این امر توسعه قابلیت ها را از طریق ارایه روش های مناسب و زیرساخت های بهینه تسهیل می کند. محیط تست DRIVER به ارایه مجموعه ای از ابزارهای مدیریتی برای تقویت قابلیت های مدیریت بحران در بین دولت های عضو و سطح اتحادیه کمک می کند.

 

منبع: ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق

دیدگاه‌ها ۰

*
*