تانکرهای حاوی موارد ارگانیک یا بیولوژیک یا بمب های شیمیایی

تانکرهای حاوی موارد ارگانیک یا بیولوژیک یا بمب های شیمیایی

Chemical Safety Board هشداری را بعد از انفجار یک تانکر انتشار داد که این حادثه سبب مرگ یک کارگر در تاسیسات تولید پروتئین Omega در Moss Point در Mississippi شد. بازرسان CSB دریافتند که این رخداد در طول کار بر روی یا نزدیکی تانکری رخ داده است که شامل ۸ اینچ آب و ماده بدن ماهی با نام stickwater بوده است.

Moure-Eraso رئیس این موسسه توضیح داد که “این انفجار، درب تانکر را تا ارتفاع ۳۰ فوتی به هوا پرتاب کرد و موجب آسیب شدید به کارگری شد که بر روی آن کار می کرد. کارگر دومی هم که بر روی تانکر بوده، به سختی آسیب دید. بازرسان CSB دستور آزمایشات لابراتواری ماده stickwater را دادند و نشانه های خاصی از فعالیت میکروبی در این نمونه ها یافتند. مانند: اسیدهای چرب فرار، گاز متان اشتعال پذیر و سولفید هیدروژن.

از آنجایی که ماده stickwater داخل تانکر ذخیره به نظر خطرناک نمی رسید، هیچ آزمایش حریقی نیز بر روی محتویات تانکر، قبل از شروع کارهای حرارتی آ ن صورت نگرفته بود. این حادثه نشان دهنده اهمیت بالای برنامه ریزی (ارزیابی ریسک خطر) قبل از اجرای کارهای حرارتی (Hot Work) و فرایند های خطرزا روی تانکرهای نگهداری مواد است، بدون توجه به این که آیا انتظار وجود مواد اشتعال پذیر می رود یا نه.

همچنین این حادثه نشان داد که چنین اتفاقات و البته پیشگیری هایی محدود به بخش های نفت، گاز و مواد شیمیایی نیست که در آنها خطرات اشتعال مواد، معمول است. CSB در حال حاضر به بررسی سه حادثه مهم مشابه حادثه فوق پرداخته است که همگی تلفاتی را به همراه داشته اند و شامل کارهای حرارتی Hot Work بر روی تانکرهای حاوی مواد بیولوژیک یا ارگانیک بوده اند. رئیس CSB همه شرکت ها را تشویق به پیروی از یک مثال و الگوی مثبت ارایه شده توسط شرکت DuPont کرده است که بعد از رخداد مشابهی در تأسیسات شیمیایی اش در نزدیکی Buffalo نیویورک اجرا کرد.

DuPont از سال ۲۰۱۲ ، یکسری اصلاحات را براساس توصیه های CSB ، بر روی اقدامات ایمنی در حین کارهای حرارتی به طور جهانی اجرا کرد که شامل الزاماتی برای نظارت بر کار با گازهای اشتعال پذیر در زمان برنامه ریزی برای جوشکاری و یا کارهای حرارتی دیگر بر روی یا نزدیکی تانکرهای نگهداری مواد بیولوژیک یا ارگانیک یا فضاهای مجاور آنها است.

 

منبع: ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق

دیدگاه‌ها ۰

*
*