عواقب مرگ‌آور گرد انفجار فلزی قابل اشتعال

عواقب مرگ‌آور گرد انفجار فلزی قابل اشتعال

Rafael Moure-Eraso رئیس CBS اظهار نظری را در مورد تشویق OSHA به ارایه استاندارد جامعی در مورد گردهای قابل اشتعال برای تمامی صنایع، بعد از انفجار در چین داشته است: “انفجار گرد فلزی که در چین رخ داد ، نشان دهنده عواقب وحشتناک و دردآور سوانح ناشی از گرد قابل اشتعال است. خطری که انجمن امنیت شیمی آمریکا با آن آشنایی کامل دارد.”

ماه قبل CBS گزارش نهایی خود را همراه با ویدیویی در مورد انفجار گرد فلزی در سال ۲۰۱۰ ارایه کرد که شامل تصاویری از آتش گرفتن گرد فلزی و انفجار در تاسیسات Hayes Lemmerz سال ۲۰۰۳ و حریق در تاسیسات بازیابی فلز AL-Solutions در New Cumberland بود. این رخداد سه کارگر را کشت و نفر چهارم را نیز زخمی کرد.

“سانحه AL-Solutions یکی از ۹ سانحه جدی گرد فلزی قابل اشتعال بود که از ۲۰۰۳ به بعد توسط CBS مورد مطالعه قرار گرفت . از جمله موارد دیگر می‌ توان به فاجعه Imperial Sugar در نزدیک Savannah در ایالت Georgia در ۲۰۰۸ و سه سانحه دیگر گردهای قابل اشتعال در طول یک دوره ۶ ماهه سال ۲۰۱۱ ، در تاسیسات Hoeganaes اشاره کرد. این ۹ انفجار و آتش مجموعاً موجب مرگ ۳۶ نفر و مصدومیت ۱۲۸ نفر دیگر شد.

این تراژدی‌ ها شامل سانحه ۲۰۰۳ در کارگاه تولید Hayes Lemmerz ایالت Indiana هم می‌ شود که چرخ های آلومینیومی تولید می‌ کرد. این سری از انفجارات به واسطه جمع شدن گرد آلومینیوم ایجاد شدند که یک محصول فرعی قابل اشتعال است و در فرایند تولید چرخ ایجاد می‌ شود. این انفجار در سیستم جمع آوری گرد در کارخانه اتفاق افتاد که با گسترش حریق در تأسیسات تولید ، گردی را که در داخل سطوح افقی ته نشین شده بود را نیز منفجر کرد. در این انفجار Shawn Boone ، مکانیک ۳۳ ساله کارخانه و ۲ نفر دیگر ، کشته و یک نفر نیز زخمی شدند.

 

منبع: ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق

دیدگاه‌ها ۰

*
*