نمایشگاه جانبی بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه حریق و مدیریت حوادث

نمایشگاه جانبی بزرگترین رویداد تخصصی کشور در حوزه حریق و مدیریت حوادث

دبیرخانه دایمی همایش رفتارشناسی حریق، با بیش از ۱۷ سال سابقه در برگزاری رویدادهای تخصصی حوزه ایمنی به عنوان مؤسسه آموزشی برتر کشور در جایزه ملی تعالی آموزش، با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز به عنوان بزرگترین مرکز آموزش ایمنی و آتش نشانی جنوب کشور، مهمترین رویداد ملی کشور در حوزه حریق و مدیریت حوادث را برگزار می نمایند.

نظر به سوابق این رویداد و سیاستهای اجرایی با هدف ارتقاء هرچه بیشتر محتوایی از یک سو و ارایه تسهیلات جهت بهره برداری هر چه بیشتر به مخاطبین از سوی دیگر، چهارمین همایش ملی “رفتار شناسی حریق” با رویکرد مدیریت شرایط اضطراری، پیشگیری و اطفاء در حوادث و دومین همایش ملی ” لجستیک در فرماندهی حوادث” با رویکرد مدیریت عملیات مشترک در شرایط بحران، همراه با کارگاه های آموزشی و تخصصی در حوزه موضوعات فوق، به عنوان دو رویداد تخصصی منحصر بفرد طی ۳ روز از تاریخ ۲۹ بهمن تا یکم اسفند ۹۷ برگزار می گردد.

محورهای رویداد چهارمین کنفرانس ملی رفتارشناسی حریق با رویکرد مدیریت شرایط اضطراری ، پیشگیری و اطفاء در حوادث :

بررسی الگوهای رفتار حریق در حوادث مختلف نظیر :

– حریق های شهری، صنعتی، شیمیایی و حریقهای ناشی از انفجار

– طراحی پیشگیرانه ساختمان، ابنیه و تجهیزات صنعتی مبتنی بر رفتار حریقهای احتمالی

– شناخت و انتخاب انواع تجهیزات پیشگیری، اعلان و اطفاء مبتنی بر رفتار انواع حریق

– الگوهای ایمنی، اطفاء و فرماندهی در انواع حریق

– اصول طراحی عملیات پیشگیری و اطفاء براساس شناخت رفتار حریق

– ارزیابی مخاطرات و ریسک حوادث و عملیات مبتنی بر رفتار انواع حریق

– مدیریت پیامد، گسترش و عوارض تخریبی در رفتار انواع حریق

– بررسی تجربیات مواجهه با رفتار انواع حریق در حوادث گوناگون

محورهای رویداد دومین کنفرانس ملی لجستیک در فرماندهی حوادث  با رویکرد مدیریت عملیات مشترک در شرایط بحران :

– بررسی الزامات فرماندهی حادثه و لجستیک بر مبنای هدف در عملیات

– اصول عملیات مشترک و برنامه ریزی مؤثر منابع لجستیک در بحران

– برنامه ریزی لجستیک مبتنی بر مدیریت پیامد و خسارات در فرماندهی حوادث

– برنامه ریزی مؤثر منابع انسانی و مدیریت گروهی در لجستیک حادثه و عملیات مشترک

– لجستیک و مدیریت عملیات مشترک در سطوح سازمانی، فراسازمانی و بین سازمانی

– اصول ارزیابی مداوم و تحلیل فرآیندهای لجستیک در مدیریت بحران و عملیات مشترک

– طراحی برنامه استقرار، نقش پذیری و واکنش عوامل در لجستیک و عملیات مشترک

– الزامات و استراتژی های لجستیک در ساماندهی و کنترل بحران و حوادث

– اصول طرح ریزی سامانه کنترل و مدیریت بحران در لجستیک و عملیات مشترک

شرایط و امکانات :

* فضای باز برای نمایش توانمندیها و امکانات شرکتهای ارایه کننده تجهیزات و خدمات حوزه ایمنی، آتش نشانی و مدیریت بحران

شرایط شرکت کنندگان

*  ۲۰ متر مربع فضای باز، غرفه بندی بعهده متقاضی

*  قیمت استثنایی: ۱۹ میلیون ریال

*  اقامت در هتل ۴ ستاره جنب محل برگزاری، هرشب در اتاق دوتخته ۸۸ هزارتومان

*  تعداد مسوولین حاضر برای هر غرفه، ۲ نفر

*  ناهار و پذیرایی میان وعده

* امکان ثبت نام در کارگاه ها و همایش با ۵۰درصد تخفیف

* دریافت گواهینامه مورد تایید سازمان آتش نشانی شیراز

اطلاعات تماس :

مکان برگزاری : شیراز

تلفن دبیرخانه : ۰۲۱۷۷۶۸۰۷۱۲-۶

دریافت اطلاعات با ارسال ۱ به : ۰۹۳۷۶۲۹۶۱۶۲ –  ۰۹۱۲۸۳۵۱۱۷۵

وب سایت : www.afaghsanatgroup.com

دیدگاه‌ها ۰

*
*